Budownictwo
Budownictwo drogowe

  :: Dodaj wpis  

Strona główna

MDJ Invest jest firmą specjalizującą się w kompleksowym wykonywaniu prac ziemnych, wyburzeniach budynków oraz w przygotowywaniu terenu pod budowę.

www: http://mdjinvest.pl/

:: Szczegóły » Strona główna

Zakładowa Kontrola Produkcji

Laboratorium budowlane Ag-Cel oferuje badania materiałów budowlanych takich, jak: beton,beton woda, kruszywa, zaprawy, prefabrykaty, a także badania nawierzchni, złóż, czy mas bitumicznych. Ag-Cel wprowadza [url=http://www.agcel.pl/zakladowa-kontrola-produkcji]System Zakładowej Kontroli Produkcji[/url] - oferowane są szkolenia ZKP mające na celu uzyskanie przez zakład produkcyjny certyfikatu ZKP oraz oznaczenia CE dla wyrobów. Obszar działalności firmy to także diagnostyka i rzeczoznawstwo budowlane,technologia betonów, czy badania geotechniczne.

www: http://www.agcel.pl/

:: Szczegóły » Zakładowa Kontrola Produkcji

Geosyntetyki - geowłóknina, geotkanina, geosiatka.

Geowłóknina to płaski przepuszczalny dla wody materiał tekstylny wykonany z nieregularnie ułożonych włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych poprzez igłowanie, przeszywanie lub kalandrowanie (walcowanie przy wysokiej temperaturze). Geowłókniny stosowane są w budownictwie, jako warstwa filtracyjna, separacyjna, ochronna, drenażowa lub pełnią kilka funkcji jednocześnie.

www: http://www.geosyntetyki.info/

:: Szczegóły » Geosyntetyki - geowłóknina, geotkanina, geosiatka.

Geosyntetyki - artykuły

Artykuły na tenat właściwości oraz zastosowania geosyntetyków.

www: http://www.geosyntetyki.tokra.com.pl/

:: Szczegóły » Geosyntetyki - artykuły

Geosyntetyki

Geosyntetyki używane są w budowie autostrad, lotnisk, różnego rodzaju dróg, parkingów, skarp, nasypów, torowisk kolejowych, brzegów mórz, rzek, jezior, sztucznych zbiorników i kanałów wodnych, przyczółków mostów i wiaduktów. Mają zastosowanie przy budowie wysypisk odpadów komunalnych i składowisk substancji niebezpiecznych dla otoczenia. Stosowane są jako warstwa separacyjna, warstwa filtracyjna, drenaż, warstwa wzmacniająca (zbrojenie), warstwa uszczelniająca, warstwa ochronna oraz zabezpieczenie przeciwerozyjne.

www: http://www.geosyntetyki.net/

:: Szczegóły » Geosyntetyki

  Strona: :  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Katalog budowlany - budownictwo,wyposażenie, materiały budowlane, usługi budowlane
Tematyczny, moderowany katalog stron z branży budowlanej - darmowe wpisy| 0 0 0