« Strona Główna

Przegląd budynków

[Znajdziesz w katalogu wg » | przegląd budynków | budownictwo | ekspertyza]

http://stawiarski.com.pl

Opis strony Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

Słowa kluczowe:przegląd budynków, budownictwo, ekspertyza

Główną działalnością jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kontrola okresowa obiektów, odbiory techniczne budynków, monitoring oddziaływania budowy, doradztwo techniczne, rzeczoznawstwo, sporządzanie opinii i orzeczeń technicznych, ekspertyz budowlanych, opinii sądowych

Strona dodana: 2010-05-25 07:12:30

Strona znajduje się w podkategoriach:
- Kategoria Nieruchomości i developerzy Podkategoria Obsługa prawnaKatalog budowlany - budownictwo,wyposażenie, materiały budowlane, usługi budowlane
Tematyczny, moderowany katalog stron z branży budowlanej - darmowe wpisy| 0 0 0