« Strona Główna

pzwfs.com.pl

[Znajdziesz w katalogu wg » | Pale | mikropale | ścianki szczelinowe]

www.pzwfs.com.pl

Opis strony Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych, w skrócie PZWFS oferuje pomoc inwestorom i zarządzającym obiektami, którzy nie mają wystarczającego doświadczenia w projektowaniu i wykonywaniu np.: obiektów podziemnych, fundamentów w trudnych warunkach gruntowych i terenowych, wzmacniania fundamentów istniejących budowli, ulepszania podłoża gruntowego. Zrzeszenie, kieruje się realizacją następujących celów: troską o stan krajowego wykonawstwa fundamentów specjalnych, ochroną praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i

Słowa kluczowe:Pale,mikropale,ścianki szczelinowe

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych, w skrócie PZWFS oferuje pomoc inwestorom i zarządzającym obiektami, którzy nie mają
wystarczającego doświadczenia w projektowaniu i wykonywaniu np.: obiektów podziemnych, fundamentów w trudnych warunkach gruntowych i terenowych, wzmacniania
fundamentów istniejących budowli, ulepszania podłoża gruntowego. Zrzeszenie, kieruje się realizacją następujących celów: troską o stan
krajowego wykonawstwa fundamentów specjalnych, ochroną praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec związków zawodowych
pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organówsamorządu terytorialnego, troska o autorytet zrzeszonych Członków
oraz ich wysoki poziom etyczny i zawodowy.
Zadaniami PZWFS, są m.in.: działanie na rzecz rozwoju techniki wykonawstwa fundamentów specjalnych i nowych technologii w budownictwie,
troska o doskonalenie wiedzy i podnoszenie jakości robót fundamentowych, m.in. przez organizowanie szkoleń i konferencji oraz ocenę kwalifikacji
i certyfikację, obrona interesów Członków Zrzeszenia w sprawach wynikających z ich działalności, inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie
aktów legislacyjnych,norm,instrukcji,przepisów, publikacji oraz wspieranie prac rozwojowych dotyczących fundamentó specjalnych, działalność
marketingowa i akwizycyjna, reprezentowanie wykonawców fundamentów specjalnych przez wyrażanie opinii i wspieranie specjalistycznymi opracowaniami technicznymi i naukowymi.

Strona dodana: 2011-03-14 13:38:58

Strona znajduje się w podkategoriach:
- Kategoria Budownictwo Podkategoria Budownictwo drogoweKatalog budowlany - budownictwo,wyposażenie, materiały budowlane, usługi budowlane
Tematyczny, moderowany katalog stron z branży budowlanej - darmowe wpisy| 2 0 0